Välkommen till denna webbplats skall Du hjärtligt vara
Du är en del av en inte alltför stor skara,
som hittat den och har den besökt
Jag har gjort den och därmed försökt
att lära mig ett och annat om webben den vida
och fått till det med denna konstiga sida
Det är för att mig själv förkovra och vara till nöje
Hos andra kanske den enbart väcker löje.

Den vill berätta lite´ om oss och våra intressen
Det är vi, som syns där uppe i ingressen
Vi reser gärna ut i den vida världen
och berättar något om vad, hände på färden
Vi hade också ett litet paradis på landet,
som jag gärna vill visa, när jag nu kan det.
Det blev dock för tungt när man nu är slö
att klippa gräset och skotta snö.

Odd Fellows är vi båda och mycket hängivna
och här får jag möjlighet att presentera det skrivna
som jag emellanåt gör när det mig lyster
och för att presentera för både broder och syster
Det är till Logen nr 165 Wirdaland,
som jag vänder mig ibland
med att komma ut med ett Wirdablad
till bröderna här i vår stad

Datorteknik är ett annat intresse, som jag har
och som tar upp en del av min tid på gamla da´r.
Problem med operativsystem och applikationer är många.
Det är en spännande verksamhet att försöka dem fånga.
I SeniorNet  har jag funnit likasinnade vänner,
som liksom jag för denna teknik känner.
Vi hjälper varandra med det digitala besväret
och vi tycker att meningsfullt det är det,
att hjälpa en mänska ur den ”digitala klyftan”.
Ja, det är ett rent nöje att upp i ”ljuset” lyfta´n.